×
Меню Domino's Pizza
Домино'c пицца
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['_ДОМИНОС'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Бе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Го').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Кф').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Па').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пз').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Св').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Премьер
709 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ПРЕМ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Бе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Карбонара
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['CARBON'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ca').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Бе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Па').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Пепперони
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ПЕПЕ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
4 Сыра
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['4CHEESE'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ca').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ro').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Па').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Сд').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Диабло
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ДИА'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Го').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Хл').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Домашняя
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['_DOMSV'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Сс').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
3 мяса
709 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['_3MEAT'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Бе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Св').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Пепперони Халапеньо
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['PEPJP'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Хл').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Пепперони Грибы
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['PEPMR'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Гавайская
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ГАВА'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ан').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Сицилийская
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['СИЦЛ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Кф').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Оч').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пз').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Баварская
709 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['_BAVAR'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Om').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ок').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Микс BBQ
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['BBQM'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Бе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Кф').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пз').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Сб').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Ветчина и грибы
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ВЕИГ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Чикен Карри
709 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ЧИКА'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ан').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Кф').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ск').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Чикен барбекю
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ЧBBQ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Кф').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Сб').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Дабл пепперони
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['_DPEP'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Маргарита
459 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['МАРГ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Мясная
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['МЯС'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Го').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Св').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Роял Чизбургер
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ЧИЗБ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ct').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Om').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Го').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Сч').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Салями хит
709 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['АМЕР'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ок').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Веджи Fit&Fresh
599 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ВЕДЖ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ор').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Оч').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пз').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Фе').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Русская
709 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['РУСС'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Бе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Го').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Кд').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Сс').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Маргарита Гурме
499 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['_МАРГГРМ'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты
Экстравагантная
719 {{ common.formatMenuPrice(pizzaData['ЭКСТР'].price) }}
+
В корзину
Состав:
{{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Ве').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Го').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Гр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Лр').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Оч').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пе').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Пз').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'Св').name[common.lang] }}, {{ ::findById(products.pizzaOptions, 'См').name[common.lang] }},
Изменить ингредиенты

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЦЦЕРИЙ DOMINO'S PIZZA

  • Быстрая доставка пиццы за 30 минутБыстрая доставка
  • Бесплатная доставка от Dominos PizzaБесплатная доставка
  • Свежие ингредиенты
  • Dominos Pizza - бренд №1 в миреБренд №1 в мире

Доставка пиццы в Краснодаре от Domino`s Pizza

Вы проголодались на работе? Или удобно устроились перед телевизором, чтобы посмотреть фильм? А может, к Вам внезапно нагрянули друзья, а в холодильнике пусто? Пицца на заказ с доставкой от Domino's Pizza – отличный выход для любой из этих ситуаций. Вам остается только определиться, какой из видов этого итальянского блюда Вы хотите попробовать. У Вас также есть прекрасная возможность заказать дополнительные ингредиенты к любой пицце: пармезан, курицу, ананас, карри и многое другое. Придумайте собственный кулинарный шедевр, а наш курьерская доставка привезет его Вам. Почувствуйте себя шеф-поваром!

Бесплатная доставка пиццы от Domino's Pizza – быстро и очень выгодно!

Вы все правильно поняли:

  • Вы получите заказанные блюда горячими, ведь доставка пиццы осуществляется с поразительной скоростью (не более 30 минут);
  • Domino's Pizza использует только свежие ингредиенты, из которых пиццмейкеры готовят пиццу по проверенным рецептам, поэтому лакомство придется Вам по вкусу;
  • доставка пиццы будет бесплатной, и это никак не отразится на высоком качестве Ваших любимых блюд.
  • Для того чтобы заказать пиццу на дом, добавьте в «Корзину» понравившийся вариант и оформите заказ на сайте.

    Вверх